Kollektivavtal

Fackförbund och kollektivavtal

De svenska fackförbunden arbetar alla med att förbättra lönenivåerna och arbetsvillkoren för sina medlemmar. Detta arbete drivs främst genom kollektivavtal som är avtal mellan olika fackförbund och enskilda arbetsgivare. Fackförbundens mål är helt enkelt att så många arbetsgivare som möjligt ska skriva under dessa avtal och på så sätt ge sina anställda minst den lön, de förmåner och de anställningsvillkor som kollektivavtalen har satt upp som rimliga. När du är med i ett fackförbund har du därför mycket större möjlighet att få den lön och de arbetsvillkor som du har rätt till. Dessa avtal förbättras ständigt vilket ger dig hopp om en ännu bättre framtid.

Jämför fackförbund och hitta det som passar dig.